Kirsti Aasheim

Grafisk betong er en teknikk som frilegger steinen i betongstøpen, og et bilde fremtrer.  

Grafisk betong er ofte benyttet av arkitekter  til å pryde fasader for utsmykning.                                      

RÅDYR-65x50cm.-

at the factory SPENCON making the art